• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

ადმინისტრაციული პერსონალი

დირექცია

ამირან მგელაძე

დირექტორი

 

ადმინისტრაცია

სოფიკო ყულეჯიშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

მირანდა თედორაძე

კარიერული განვითარებისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ნინო ხვიჩია

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

 

მზია ვარშანიძე

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

დენიზ ცინცაძე

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

ინდირა ვარშანიძე

ბიბლიოთეკის გამგე

 

მარიკა მიქელაძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

ია კახიძე

ექიმი

დავით კვერნაძე

იურისტი

 

მანანა აბუსელიძე

ფინანსური მენეჯერი

 

ტექნიკური პერსონალი

 

მერაბ დიასამიძე

მატერიალური რესურსებისა და უსაფრთხოების მენეჯერი

ალექსანდრე ბერაძე

IT მენეჯერი

 

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge