• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

კითხვარი

ადმინისტრაციის კითხვარი

ადმინისტრაციის კითხვარი I სტანდარტი

 

პარტნიორი კომპანიის კითხვარი

პარტნიორი კომპანიის კითხვარი I სტანდარტი

პარტნიორი კომპანიის კითხვარი II სტანდარტი

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის კითხვარი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის კითხვარი - I სტანდარტი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის კითხვარი - II სტანდარტი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის კითხვარი - III სტანდარტი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის კითხვარი - IV და V სტანდარტი

 

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი - I სტანდარტი

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი - II სტანდარტი

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი - III სტანდარტი

პროფესიული სტუდენტის კითხვარი - IV და V სტანდარტი

 

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge