• ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №33

წარმოსადგენი საბუთები

❗️ აპლიკანტთა საყურადღებოდ ❗️
დაიწყო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა განცხადებებისა და საბუთების მიღება.
აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება;
პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი);
ნოტარიულად დამოწმებული საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან განათლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;
2 ფოტო 3x4;
სამედიცინო ცნობა (ფორმა 100). სამედიცინო შემოწმება უნდა ჩატარდეს საქართველოს საზღვაო სამედიცინო კლინიკაში;

საბუთების მიღების ბოლო ვადა - 10 ოქტომბერი.
გისურვებთ წარმატებებს!

სასარგებლო ბმულები

www.mta.gov.ge www.economy.ge www.imo.org www.mes.gov.ge www.eqe.ge www.naec.ge iamu-edu.org www.vet.ge www.makuliteratura.ge www.ccol.ge www.matsne.gov.ge
www.rusregister.ru
www.iqnet-certification.com
www.employer.ge