Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ცენტრის სიახლეები:

22 ივნისი, 2016 წელი

შპსსსსც ეკვატორისადმინისტრაციული პერსონალის საყურადღებოდ!

 

2016 წლის  2930 ივნისს ჩატარდება მიმდინარე წლის გეგმიური I შიდა აუდიტი. შესამოწმებელი ქვეგანყოფილებები: კადრების განყოფილება, ხარისხის სამსახური, პროფესიული განათლების განყოფილება, აგრეთვე შემოწმდება დირექტორის საქმიანობა. აუდიტს ჩაატარებს აუდიტორთა ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: მთავარი აუდიტორი: ხარისხის მენეჯერი ნესტან ბოლქვაძე და აუდიტორი, საწვრთნელი ცენტრის საქმის მწარმოებელი მზიური ვარშანიძე. აღნიშნული ქვეგანყოფილებების პერსონალმა დროულად მიაწოდოს აუდიტორებს მათ მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და საჭირო ინფორმაცია.

ვრცლად...

10 ივნისი, 2016  წელი

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტი

 sazgvaotransportissaagento

2016 წლის 31 მაისს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ჩაატარა გეგმიური შუალედური აუდიტი, რომლის დროსაც წინასწარ მოწოდებული დღის განრიგის მიხედვით შემოწმდა 2015 წლის აუდიტის მაკორექტირებელი ქმედებები, აღიარებული სასწავლო პროგრამები, ხარისხის დოკუმენტაცია, ბიბლიოთეკა, მატერიალურ–ტექნიკური აღჭურვილობა, სასწავლო კურსების დამთავრების ტესტის შედეგები. ცენტრს უკვე გადმოეგზავნა აუდიტის ანგარიში, სადაც დაფიქსირებულია რამოდენიმე უმნიშვნელო ნაკლოვანება და რეკომენდაცია. დაწესებულებაში უმოკლეს ვადაში შემუშავებული იქნება მაკორექტირებელი გეგმა და ყველა შენიშვნა აღმოიფხვრება გონივრულ ვადებში.

ვრცლად...

31 მაისი, 2016 წელი

პროფორიენტაცია

2016 წლის მაისში  სასწავლო საწვრთნელი ცენტრის ხარისხის სისტემის მენეჯერმა ნესტან ბოლქვაძემ პროფორიენტაციის ღონისძიებები ჩაატარა ქ. ბათუმის №2,  13, 17, 20  და 28 სკოლებში. დაწესებულების წარმომადგენელმა მე–10 და მე–12 კლასელებს წარუდგინა პრეზენტაცია, გააცნო სასწავლებლის მოკლე ისტორია, ესაუბრა ახალგაზრდებს გემბანისა და სამანქანე განყოფილების მეზღვაურის პროფესიების პერსპექტიულობაზე. ცენტრის დირექტორმა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ამირან მგელაძემ ამომწურავი პასუხები გასცა დაინტერესებულ მოსწავლეთა შეკითხვებს. დამსწრეთ დაურიგდათ სარეკლამო ბუკლეტები. მსგავსი ღონისძიებები მომავალშიც გაგრძელდება. 

ვრცლად...

13 ივნისი, 2016 წელი

პროფესიული განათლების ფესტივალი

 09062016

მიმდინარე წლის 9 ივნისს, ქუთაისის ოპერის თეატრშისაქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციისორგანიზებითა და ქუთაისის მერიის ხელშეწყობით ჩატარდა პროფესიული განათლების ფესტივალი, რომელშიც კერძო კოლეჯების სტუდენტები და მასწავლებლები იღებდნენ მონაწილეობას, მათ შორის მონაწილეობდა შპს „საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი“.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, საქართველოს პროფესიული კავშირების, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენლები.

ვრცლად...

 

21 მარტი, 2016 წელი

ტრენინგი:  ISO 9001:2015 სტანდარტის ცვლილებები და სიახლეები

STR-Consulting- ორგანიზებით მიმდინარე წლის 19 მარტს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ტრენინგ ცენტრში გაიმართა ტრენინგი თემაზე: ISO 9001:2015 სტანდარტის ცვლილებები და სიახლეები. ტრენინგი ჩაატარა ავსტრალიის წარმომადგენელმა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში (ISO) ალექს ეზრახოვიჩმა.

ტრენინგმა ძალიან საინტერესოდ, ინტერაქტიურ რეჟიმში ჩაიარა. მონაწილეებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

ვრცლად...

15 მარტი, 2016 წელი

საკლასიფიკაციო ორგანოს  სარესერტიფიკაციო აუდიტი

2016 წლის 10 მარტს შპს ,,რუსული რეგისტრი - ვესტჯორჯიას’’ ექსპერტებმა (. თურმანიძე, . ხაჩატურიანი) შესაბამისობის სერტიფიკატის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით შპსსსსც ეკვატორშიჩაატარეს სარესერტიფიკაციო აუდიტი დაწესებულების ხარისხის მართვის სისტემის ფუნქციონირების საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად.

100320161100320162100320163

ვრცლად...