Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ინსტრუქტორები/პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

ვიტალი ცინცაძე 

11 16

ინსტრუქტორი, დაბადებული 20.04.1977 წელს .  რადიოინჟინერი.

ამირან მგელაძე 

11 11 

ინსტრუქტორი/პროფესიული განათლების მასწავლებელი, დაბადებული 22.10.1946 წელს. ინჟინერ–გემთწამყვანი.  შორეული ნაოსნობის კაპიტანი.

თეიმურაზ ვარშანიძე 

11 7

ინსტრუქტორი, დაბადებული 19.09.1973 წელს. ინჟინერ–გემთწამყვანი, ეკონომისტი. მოქმედი შორეული  ნაოსნობის კაპიტანი.

დურმიშხან შერვაშიძე 

11 15

ინსტრუქტორი/პროფესიული განათლების მასწავლებელი, დაბადებული 27.06.1956 წელს. ექიმი - პედიატრი.

ვალერიანი ჯაყელი 

11 18

ინსტრუქტორი, დაბადებული 13.09.1939 წელს. ტექნიკოს–გემთწამყვანი.

ბესიკი ბეჟანიძე 

11 3

ინსტრუქტორი, დაბადებული 16.03.1942 წელს.  ინჟინერ გემთწამყვანი. შორეული ნაოსნობის კაპიტანი.

ოსმანი ხინკილაძე 

11 17

ინსტრუქტორი/პროფესიული განათლების მასწავლებელი, დაბადებული 27.03.1942 წელს.  ინჟინერ–გემთწამყვანი. შორეული ნაოსნობის კაპიტანი.

მევლუდ სარხანიძე 

11 13

ინსტრუქტორი, დაბადებული 25.10.1947 წელს. ტექნიკოსი - მეხანძრე.

ზურაბი ლაბაძე 

11 10

ინსტრუქტორი, დაიბადებული 10.01.1939 წელს. ტექნიკოს გემწამყვანი. შორეული ნაოსნობის კაპიტანი.

მაია დავითიანი 

maia davitiani

პროფესიული განათლების მასწავლებელი. დაბადებული 20.01.1980წ. მთარგმნელი რეფერენტი (ინგლისური ენა). 

დავით დვალიშვილი 

davit dvalishvili

პროფესიული განათლების მასწავლებელი.  დაბადებული 05.02.1961 წ. ტექნიკოსი გემწამყვანი. 

თემურ დევაძე 

temur devadze

პროფესიული განათლების მასწავლებელი. დაბადებული 04.07.1961წ. ინჟინერ–მექანიკოსი. 

მანანა აბუსელიძე

11

პროფესიული განათლების მასწავლებელი. დაბადებული 10.12.1982წ. ფიზიკა,გამოთვლითი ტექნიკისა და ინფორმატიკის მასწავლებელი.